Erstatningsret
Produktansvar
Markedsføring
Køb
Forbrugerkøb
Cisg
IPR
Pant
Kaution
Retsforfølgning
IT-jura
Ansættelsesret
Kreditaftaler
Ligebehandling
Ferieretten
Forbrugeraftaler
Aftaleret

  

 

forside

ERHVERVSRET

for HHX

Efter undervisningsministeriets fagplan i hhx-erhvervsret

                                                                                                                                          

Juridisk ordbog
- kan frit anvendes
Wiki-jur og nyere domme og afgørelser
- er under opbygning
SITET OPHØRER
ALLE LINKS ER KOBLET AF
OG ALT INDHOLD FJERNES INDEN LÆNGE
Relevante links
Retsinformation   synopsis  aarhusretshjaelp
Formularsamling
- er under opbygning

Kernestoffet
I venstre kolonne er anført emner, der er anført som kernestof.
Uddybelse:
Undervisningsplan
eksamensplan, fagbekendtgørelse (bilag 11) for hhx-erhvervsret, undervisningsbeskrivelse samt tidsplan for undervisningen 2012-13
Individuelle læringsstile
Et forslag til, hvordan erhvervsret (og andre fag) kan læres.
Forfatter og web - copyright © 2005-14:
Jens Erik Mehlsen, fhv. lektor, cand.jur. (jenseriks@gmail.com)
og Martin Mehlsen, stud.merc.jur (mehlsen1@gmail.com)
§
Boliga
Klageinstanser

Fra min hoveddør i Ryomgaard sep 2013